Seznam nehrazených lékařských výkonů

Posudky k pracovní činnosti- pracovnělékařská péče (vstupní, výstupní, periodické) 520,-
Vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel 550,-
Vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel po 60. roce 350,-
Vyšetření pro účely vydání zbrojního průkazu 550,-
Vyšetření pro účely vydání potravinářského průkazu 400,-
Vyšetření pro profesní účely (svářeči, jeřábníci, vazači, kurzy, školení) 400,-
Výpis ze zdravotní dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) 300,-
Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD 200,-
Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory 200,-
Posudek pro organ. výkonnostní sportovce 500,-
Vyplnění pojistky (úraz, bolestné) á 15 min 500,-
Potvrzení ke studiu 200,-