Seznam nehrazených lékařských výkonů

Posudky k pracovní činnosti- pracovnělékařská péče (vstupní, výstupní, periodické) 1000,-
Vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel 1000,-
Vyšetření pro účely vydání posudku k řízení motorových vozidel po 65. roce 500,-
Vyšetření pro účely vydání zbrojního průkazu 1000,-
Vyšetření pro účely vydání potravinářského průkazu 400,-
Vyšetření pro profesní účely (svářeči, jeřábníci, vazači, kurzy, školení) 1000,-
Výpis ze zdravotní dokumentace (pro pracovnělékařskou péči) 450,-
Vyplnění žádosti do ústavu sociál. péče, DD 500,-
Vyjádření k rekreač. sportovní činnosti, studium na VŠ, dětské tábory 500,-
Posudek pro organ. výkonnostní sportovce 1000,-
Vyplnění pojistky (úraz, bolestné) á 15 min 1000,-
Potvrzení ke studiu 500,-